Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

Číslo materiálu:2021/22341-A1810
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MŠVVŠ SR
Podnet:legislatívnych úloh vlády SR
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 03.01.2022, 09:35