Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:2017
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Ján Podmanický poslanec NR SR, Marián Kéry poslanec NR SR, Juraj Blanár poslanec NR SR, Vladimír Matejička poslanec NR SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 12.01.2017, 09:26