4. rokovanie HSR SR

18.06.2024, 00:00
formou per rollam
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 015165/2024/oDS-2
    Predkladá: minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
  2. Č.m.: MCRS-2024-SP-00593
    Predkladá: minister cestovného ruchu a športu SR
aktualizované 26.06.2024, 09:29