30. rokovanie HSR SR

09.10.2023, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: MF/015985/2023-41
    Predkladá: minister financií
aktualizované 06.11.2023, 13:46