Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

29.

21.08.2023, 13:00
Nová budova Úradu vlády SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: .
  Predkladá: .
 2. Č.m.: 16248/2023-M-OPVA
  Predkladá: ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
 3. Č.m.: 18064/2023/BA
  Predkladá: predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 4. Č.m.: .
  Predkladá:
aktualizované 13.09.2023, 15:42