Nariadenie vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu.

Číslo materiálu:16248/2023-M-OPVA
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.08.2023, 15:19