Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností.

Číslo materiálu:18064/2023/BA
Rezort:Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 11.08.2023, 11:48