84. rokovanie LRV SR

09.05.2023, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 11303/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 2. Č.m.: 11768/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 11776/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 4. Č.m.: 13243/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 5. Č.m.: 11298/2023
  Predkladá: minister vnútra SR
 6. Č.m.: 11297/2023
  Predkladá: minister vnútra SR
 7. Č.m.: 11781/2023
  Predkladá: minister vnútra SR
 8. Č.m.: 11305/2023
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 04.05.2023, 12:20