Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

76.

14.02.2023, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 3558/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 2. Č.m.: 3567/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 3. Č.m.: 3906/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 4. Č.m.: 4422/2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 5. Č.m.: 4418/2023
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 6. Č.m.: 4493/2023
  Predkladá: minister školstva. vedy, výskumu a športu SR
 7. Č.m.: 4492/2023
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 8. Č.m.: 4289/2023
  Predkladá: minister dopravy SR
 9. Č.m.: 4479/2023
  Predkladá: minister dopravy SR
aktualizované 16.02.2023, 14:46