Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

74.

17.01.2023, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: /2023
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 2. Č.m.: 43916/2022
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 3. Č.m.: 50875/2022
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 4. Č.m.: 49353/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 5. Č.m.: 45/2023
  Predkladá: minister dopravy SR
 6. Č.m.: 48612/2022
  Predkladá: minister dopravy SR
aktualizované 19.01.2023, 14:53