Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

72.

06.12.2022, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 46124/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 46022/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 3. Č.m.: 44995/2022
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 4. Č.m.: 45392/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 45139/2022
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 46556/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 7. Č.m.: 47354/20022
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
aktualizované 12.12.2022, 14:18