Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

64.

04.10.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 37742/2022
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky
 2. Č.m.: 35504/2022
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 35701/2022
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 4. Č.m.: 35632/2022
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 25.01.2023, 13:01