60. rokovanie LRV SR

23.08.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 24902/2022
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
 2. Č.m.: 30340/2022
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
 3. Č.m.: 24905/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 4. Č.m.: 31341/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 5. Č.m.: 31340/2022
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 6. Č.m.: 32086/2022
  Predkladá: ministerka kultúry SR
 7. Č.m.: 32522/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 8. Č.m.: 32521/2022
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
aktualizované 25.01.2023, 13:03