51. rokovanie LRV SR

19.04.2022, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 9411/2022
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 9413/2022
  Predkladá: minister vnútra
 3. Č.m.: 10316/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 9417/2022
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 5. Č.m.: 10048/2022
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
aktualizované 25.01.2023, 13:10