Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta nad riekou Ipeľ a súvisiacich objektov na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba a Ipolydamásd

Číslo materiálu:UV-4834/2012
Rezort:MDVaRR SR
Rezortné číslo:03675/2012/SZMV/z.06242-M
Predkladateľ:1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:Prerokované
Výsledok rokovania:Schválený
Poznámka:
aktualizované 29.02.2012, 13:08