Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2011 až 2015

Číslo materiálu:UV-42012/2011
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:9697/2011-min.
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2011
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Poznámka:
aktualizované 29.02.2012, 13:02