Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 680 zo dňa 2. novembra 2011 k návrhu na prijatie zmien Ústavy ITU prijatých na konferencii vládnych splnomocnencov 2010 Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 4. až 22. októbra 2010 v Guadalajare (Mexiko)

Číslo materiálu:UV-41861/2011
Rezort:MDVaRR SR
Rezortné číslo:01484/2011/SZMV/z.65569-M
Predkladateľ:1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:Schválený
Poznámka:
aktualizované 29.02.2012, 12:33