Návrh na zrušenie a zmenu vybraných úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky uložených ministrovi životného prostredia

Číslo materiálu:UV-5022/2012
Rezort:MŽP SR
Rezortné číslo:4176/2012-min.
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:Iniciatívny materiál
Stav rokovania:Prerokované
Výsledok rokovania:Schválený
Poznámka:
aktualizované 29.02.2012, 12:26