Návrh plánu zahraničných stykov členov vlády, štátnych tajomníkov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR na marec 2012

Číslo materiálu:UV-6873/2012
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:240.028/2012-VPRO
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:uznesenie vlády SR č.98/1995
Stav rokovania:Rokuje sa
Výsledok rokovania:Rokuje sa
Poznámka:
aktualizované 29.02.2012, 11:45