Návrh účasti oficiálnej delegácie Slovenskej republiky vedenej predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou na zasadnutí Európskej rady v dňoch 1.- 2. marca 2012 v Bruseli

Číslo materiálu:UV-6874/2012
Rezort:MZV SR
Rezortné číslo:480.151/2012-EGAC
Predkladateľ:minister zahraničných vecí
Podnet:uznesenie vlády SR č. 98/1995
Stav rokovania:Prerokované
Výsledok rokovania:Schválený
Poznámka:
aktualizované 23.02.2012, 11:02