Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

16.

21.02.2022, 13:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 30246/2021-M_OPVA
  Predkladá: MPSVR SR
 2. Č.m.: S26301-2021-OL
  Predkladá: MZ SR
 3. Č.m.: 9660/2022/oPLPS
  Predkladá: MIRRI SR
 4. Č.m.: 4
  Predkladá: MPSVR SR
aktualizované 24.03.2022, 08:20