Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

14.

10.01.2022, 13:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 25910/2021-M_OPVA
  Predkladá: MPSVR SR
 2. Č.m.: 5007/2021-410
  Predkladá: MPRV SR
 3. Č.m.: 2021/22341-A1810
  Predkladá: MŠVVŠ SR
 4. Č.m.: 4
  Predkladá: MPSVR SR
aktualizované 07.02.2022, 12:10