Rôzne

Číslo materiálu:17
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:MPSVR SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.12.2021, 15:06