Predloženie komplexného návrhu opatrení “Daňovej revolúcie” vrátane vyčíslenia dopadov

Číslo materiálu:14
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:RÚZ
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
aktualizované 06.12.2021, 15:04