Návrh zákona o výbere kandidátov na funkciu prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre

Číslo materiálu:17416/2018
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 14.05.2018, 09:42