23. rokovanie LRV SR

08.06.2021, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 4941/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 2. Č.m.: 8148/2021
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
  regionálneho rozvoja a informatizácie
 3. Č.m.: 8146/2021
  Predkladá: minister obrany
 4. Č.m.: /2021
  Predkladá: ministerka kultúry
 5. Č.m.: 9360/2021
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 6. Č.m.: 9375/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: 10232/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 9839/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
aktualizované 25.01.2023, 13:32