7. rokovanie HSR SR

25.05.2021, 15:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: MF/009344/2021-41
    Predkladá: Podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 25.05.2021, 09:20