6. rokovanie HSR SR

24.05.2021, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 29179/2020-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Slovenskej republiky
 2. Č.m.: 19342/2021-M_ODSP
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Slovenskej republiky
 3. Č.m.: 20428/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí
  a rodiny Slovenskej republiky
 4. Č.m.: 20467/2021-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí
  a rodiny Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 19957/2021/SŽDD/53911 - M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
  Slovenskej republiky
 6. Č.m.: 8452/2021/SCDPK/56787-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
  Slovenskej republiky
 7. Č.m.: MF/003292/2021-77
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Slovenskej republiky
 8. Č.m.: MF/003423/2021-75
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 9. Č.m.: MF/009730/2021-97
  Predkladá: Podpredseda vlády a minister financií SR
 10. Č.m.: S12138-2021-OL
  Predkladá: minister zdravotníctva SR
 11. Č.m.: 7560/2021-1.7
  Predkladá: minister životného prostredia
  Slovenskej republiky
 12. Č.m.: 6855/2021-1.7
  Predkladá: minister životného prostredia
  Slovenskej republiky
 13. Č.m.: 003502/2021/OL-17
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,
  regionálneho rozvoja a informatizácie
 14. Č.m.: 008513/2021/OL-3
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 15. Č.m.: .
  Predkladá: .
aktualizované 16.06.2021, 10:55