21. rokovanie LRV SR

18.05.2021, 09:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 8854/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 8856/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 8252/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 8767/2021
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 5. Č.m.: 8764/2021
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
 6. Č.m.: 8675/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 7. Č.m.: 8676/2021
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 8. Č.m.: 8493/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 9. Č.m.: 8768/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 10. Č.m.: 8763/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 11. Č.m.: 8818/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 12. Č.m.: 8822/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
aktualizované 25.01.2023, 13:33