19. rokovanie LRV SR

03.05.2021, 10:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 4935/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 2. Č.m.: 4936/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 4942/2021
  Predkladá: minister vnútra
 4. Č.m.: 4939/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 5. Č.m.: 4938/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 6. Č.m.: 5903/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 5024/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 6716/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 9. Č.m.: 6718/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 10. Č.m.: 6719/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 11. Č.m.: 6720/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 12. Č.m.: 6721/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 13. Č.m.: 6722/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 14. Č.m.: 6519/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 15. Č.m.: 7217/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 16. Č.m.: 6159/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
aktualizované 25.01.2023, 13:35