Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

5.

26.04.2021, 13:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 17949/2021-M_OPVA
    Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  2. Č.m.: MF/007098/2021-2974
    Predkladá: Podpredseda vlády a minister financií SR
aktualizované 14.05.2021, 08:55