17. rokovanie LRV SR

07.04.2021, 13:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 5192/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 5638/2021
  Predkladá: minister vnútra
 3. Č.m.: 5741/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR poverený riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 5813/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR
 5. Č.m.: 5833/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR poverený riadením Ministerstva hospodárstva SR
 6. Č.m.: 5838/2021
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
aktualizované 25.01.2023, 13:36