4. rokovanie HSR SR

12.04.2021, 13:00
Historicá budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 1
  Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 2. Č.m.: 16442/2021-M_OPVA
  Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 3. Č.m.: 15656/2021_OPVA
  Predkladá: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 4. Č.m.: 7560/2021-1.7
  Predkladá: Minister životného prostredia SR
 5. Č.m.: 7016562/2021
  Predkladá: Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 6. Č.m.: S10070-2021-OL
  Predkladá: Minister zdravotníctva SR
 7. Č.m.: .
  Predkladá: .
aktualizované 23.04.2021, 08:35