15. rokovanie LRV SR

15.03.2021, 14:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 2005/2021
  Predkladá: minister vnútra
 2. Č.m.: 2006/2021
  Predkladá: minister vnútra
 3. Č.m.: 2199/2021
  Predkladá: minister vnútra
 4. Č.m.: 2008/2021
  Predkladá: minister vnútra
 5. Č.m.: 2002/2021
  Predkladá: predseda Úradu pre verejné obstarávanie
 6. Č.m.: 4489/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 2013/2021
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 8. Č.m.: 2009/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 9. Č.m.: 4387/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 10. Č.m.: 4386/2021
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
aktualizované 25.01.2023, 13:36