13. rokovanie LRV SR

16.02.2021, 10:30
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 1375/2021
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 2772/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 3. Č.m.: 1834/2021
  Predkladá: minister vnútra
 4. Č.m.: 2143/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 5. Č.m.: 2181/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: 2182/2021
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: 2774/2021
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
aktualizované 25.01.2023, 13:37