12. rokovanie LRV SR

25.01.2021, 14:00
online
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 25660/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 25664/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 25663/2020
  Predkladá: minister vnútra
 4. Č.m.: 25669/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
 5. Č.m.: 1241/2021
  Predkladá: minister zdravotníctva
 6. Č.m.: 660/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 7. Č.m.: 661/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 8. Č.m.: 662/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 9. Č.m.: 663/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 10. Č.m.: 664/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
 11. Č.m.: 25667/2021
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 25.01.2023, 13:37