10. rokovanie LRV SR

24.11.2020, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20370/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 2. Č.m.: 20218/2020
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 24497/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 23895/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
 5. Č.m.: 23897/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
 6. Č.m.: 25049/2020
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 7. Č.m.: 25082/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 25176/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 9. Č.m.: 25227/2020
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
 10. Č.m.: 25297/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 24.11.2020, 14:53