9. rokovanie LRV SR

03.11.2020, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20217/2020
  Predkladá: ministerka kultúry
 2. Č.m.: 20219/2020
  Predkladá: ministerka kultúry
 3. Č.m.: 20216/2020
  Predkladá: ministerka kultúry
 4. Č.m.: 20214/2020
  Predkladá: ministerka kultúry
 5. Č.m.: 20614/2020
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 6. Č.m.: 20362/2020
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 7. Č.m.: 20363/2020
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 8. Č.m.: 23084/2020
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 9. Č.m.: 23083/2020
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 10. Č.m.: 22997/2020
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 11. Č.m.: 23013/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 12. Č.m.: 23115/2020
  Predkladá: minister životného prostredia
 13. Č.m.: 23402/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 14. Č.m.: 23235/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
 15. Č.m.: 23236/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
aktualizované 04.11.2020, 13:26