7. rokovanie LRV SR

29.09.2020, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 19978/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 2. Č.m.: 19981/2020
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 20212/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
 4. Č.m.: 20213/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
 5. Č.m.: 20361/2020
  Predkladá: minister zdravotníctva
 6. Č.m.: 20443/2020
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 7. Č.m.: 20444/2020
  Predkladá: minister vnútra
 8. Č.m.: 20543/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 01.10.2020, 12:44