5. rokovanie LRV SR

22.09.2020, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 19893/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 2. Č.m.: 19894/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 19882/2020
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 4. Č.m.: 19051/2020
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 19903/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 6. Č.m.: 19904/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 7. Č.m.: 19711/2020
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 8. Č.m.: 19710/2020
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 9. Č.m.: 19923/2020
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 10. Č.m.: 19924/2020
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 11. Č.m.: 19884/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 12. Č.m.: 19912/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 13. Č.m.: 19944/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 14. Č.m.: 19921/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 15. Č.m.: 20001/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
aktualizované 23.09.2020, 08:59