2. rokovanie LRV SR

18.08.2020, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 15012/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister hospodárstva
 2. Č.m.: 17353/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 17447/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 4. Č.m.: 17464/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 5. Č.m.: 17457/2020
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 6. Č.m.: 17512/2020
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 7. Č.m.: 17513/2020
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 8. Č.m.: 17543/2020
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
 9. Č.m.: 17536/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 10. Č.m.: 17501/2020
  Predkladá: minister životného prostredia
 11. Č.m.: 17503/2020
  Predkladá: minister životného prostredia
 12. Č.m.: 17502/2020
  Predkladá: minister životného prostredia
 13. Č.m.: 17505/2020
  Predkladá: minister životného prostredia
 14. Č.m.: 17504/2020
  Predkladá: minister životného prostredia
 15. Č.m.: 17506/2020
  Predkladá: minister životného prostredia
aktualizované 21.08.2020, 10:58