91. rokovanie LRV SR

11.02.2020, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 1797/2020
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 2. Č.m.: 2460/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
 3. Č.m.: 3029/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
 4. Č.m.: 3031/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
 5. Č.m.: 3035/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
 6. Č.m.: 3032/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
 7. Č.m.: 3033/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
 8. Č.m.: 3038/2020
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR, poverený riadením Ministerstva životného prostredia SR
aktualizované 12.02.2020, 14:07