90. rokovanie LRV SR

21.01.2020, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 1017/2020
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 2. Č.m.: 490/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 489/2020
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 30667/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 5. Č.m.: 30806/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 6. Č.m.: 1198/2020
  Predkladá: minister financií SR
aktualizované 21.01.2020, 14:12