85. rokovanie LRV SR

16.09.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 20474/2019
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 20737/2019
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
 3. Č.m.: 21272/2019
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
 4. Č.m.: 21474/2019
  Predkladá: minister obrany
 5. Č.m.: 20870/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 6. Č.m.: 20865/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 7. Č.m.: 20872/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 8. Č.m.: 20873/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 9. Č.m.: 20866/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 10. Č.m.: 20867/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 11. Č.m.: 20871/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 12. Č.m.: 20868/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 13. Č.m.: 20869/2019
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 14. Č.m.: 21657/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 15. Č.m.: 21706/2019
  Predkladá: minister hospodárstva
 16. Č.m.: 21703/2019
  Predkladá: minister hospodárstva
 17. Č.m.: 21704/2019
  Predkladá: minister hospodárstva
aktualizované 16.09.2019, 15:11