33. rokovanie HSR SR

19.08.2019, 09:00
hotel Bôrik
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 2019
  Predkladá: poslanecký návrh
 2. Č.m.: 2019
  Predkladá: poslanecký návrh
 3. Č.m.: 2019
  Predkladá: predseda ÚVO
 4. Č.m.: 2140-11379/2019/OK
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 5. Č.m.: 5102/2019/oLVPA
  Predkladá: vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 6. Č.m.: 09487/2019/SCDPK/60229-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 7. Č.m.: 02302/2019/120
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 8. Č.m.: MF/007928/2019-731
  Predkladá: minister financií SR
 9. Č.m.: MF/007409/2019-77
  Predkladá: minister financií SR
 10. Č.m.: MF/011202/2019-74
  Predkladá: minister financií SR
 11. Č.m.: S00307-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 12. Č.m.: S11408-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 13. Č.m.: S10191-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 14. Č.m.: stiahnutý z rokovania
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
 15. Č.m.: 2019/10849-A1810
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
 16. Č.m.: 2019/10808-A1810
  Predkladá: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR
 17. Č.m.: 7408/2019-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
 18. Č.m.: 05330/2019-2062-42711
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 19. Č.m.: 7380/2019-041
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 20. Č.m.: 7349/2019-710
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 21. Č.m.: 16495/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 22. Č.m.: S06794-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
aktualizované 22.08.2019, 09:36