32. rokovanie HSR SR

24.06.2019, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 18632/2019/SCDPK/43576-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 2. Č.m.: 6936/2019-410
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 3. Č.m.: 6869/2019-410
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 4. Č.m.: 5211/2019-410
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: S07042-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 6. Č.m.: S04510-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 7. Č.m.: S09406-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 8. Č.m.: 14874/2018-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 9. Č.m.: 14830/2019–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 10. Č.m.: 14828/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 11. Č.m.: 14011/2019–M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 12. Č.m.: 004080/2019/oINT-001
  Predkladá: podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
 13. Č.m.: S06794-2019-OL
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 14. Č.m.: 2019
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 25.06.2019, 14:53