80. rokovanie LRV SR

11.06.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 12943/2019
  Predkladá: minister financií
 2. Č.m.: 12947/2019
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
 3. Č.m.: 13685/2019
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 4. Č.m.: /2019
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
 5. Č.m.: 12941/2019
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 11.06.2019, 14:23