79. rokovanie LRV SR

28.05.2019, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 13528/2019
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 2. Č.m.: 13299/2019
  Predkladá: ministerka vnútra
 3. Č.m.: 13570/2019
  Predkladá: minister financií
 4. Č.m.: 13569/2019
  Predkladá: minister financií
 5. Č.m.: 13530/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 6. Č.m.: 13532/2019
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 7. Č.m.: 13306/2019
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 8. Č.m.: 13690/2019
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 9. Č.m.: 13549/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 10. Č.m.: 10760/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 11. Č.m.: 10759/2019
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
aktualizované 28.05.2019, 16:06