31. rokovanie HSR SR

27.05.2019, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 05896/2019/SV/40816-M
  Predkladá: minister dopravy a výstavby SR
 2. Č.m.: 5490/2019-410
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 3. Č.m.: 6697/2019-410
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: stiahnutý z rokovania
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 5. Č.m.: 4385/2019-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
 6. Č.m.: MF/010200/2019-621
  Predkladá: minister financií SR
 7. Č.m.: MF/7214/2019-721
  Predkladá: minister financií SR
 8. Č.m.: 15899/2019-2062-29530
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 9. Č.m.: 11764/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 10. Č.m.: 11341/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Č.m.: 11340/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
 12. Č.m.: 10354/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR
 13. Č.m.: 4473/2019-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
 14. Č.m.: 3045/2019-9.1
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
 15. Č.m.: KM-OPVA-2019/004064
  Predkladá: ministerka vnútra SR
 16. Č.m.: 10031/2019-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
aktualizované 29.05.2019, 10:12