Rôzne: Zákon č. 235/2012 Z. z. osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:2018
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Požiadavka AZZZ SR, RÚZ a APZ
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Stanovisko:
aktualizované 05.10.2018, 10:49